15 mei 2020: profiel “In de spiegel van de geschiedenis. De vele levens van het NIOD”. Over het verleden, de uitdagingen en het bestaansrecht van dit 75-jarige instituut.

1 december 2016: essay ”Voorkennis’ is nog geen ‘weten” (samen met Constant Hijzen). Over het begrip ‘(voor)kennis’ in de debatten over de aanval op Srebrenica en over de Holocaust. Wat is ‘weten’ eigenlijk? In hoeverre bepaalt die kennis wat je daarna doet? En in welk opzicht bepaalt dat weten de loop van de geschiedenis?