Samen met Constant Hijzen schreef Jaap Cohen het artikel ”Voorkennis’ is nog geen ‘weten” in De Groene van 1 december 2016. Over het begrip ‘(voor)kennis’ in de debatten over de aanval op Srebrenica en over de Holocaust. Wat is ‘weten’ eigenlijk? In hoeverre bepaalt die kennis wat je daarna doet? En in welk opzicht bepaalt dat weten de loop van de geschiedenis?