Jaap Cohen (1980) is historicus en schrijver. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften.

In 2015 promoveerde hij cum laude op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

 

Over De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira:

  • ‘Briljante familiegeschiedenis. […] Een in alle opzichten monumentaal werk.’ ••••• NRC Handelsblad
  • ‘Een meeslepend, zelfs briljant boek.’ Tijdschrift voor Geschiedenis
  • ‘Meesterwerk.’ NIW
  • ‘Een overrompelend werk.’ Historisch Nieuwsblad
  • ‘Prachtige studie. Geen nostalgische geschiedschrijving, maar een interessante en compassievolle familiekroniek.’ Ons Amsterdam
  • ‘Imponerende familiebiografie.’ Geschiedenis Magazine
  • ‘Buitengewoon leesbaar.’ **** Elsevier
  • ‘Een bijzondere geschiedenis, opgeschreven op werkelijk adembenemende wijze.’ Auschwitz Bulletin
  • A class of his own. […] Een aangrijpend boek, vooral doordat Cohen beschrijft en analyseert, en geen gemakkelijk oordeel velt.’ Redactie Top 250 beste geschiedenisboeken aller tijden
  • ‘Het proefschrift van Cohen stak met kop en schouders boven de andere inzendingen uit, vanwege de grote reikwijdte van het onderzoek (vier eeuwen), de indrukwekkende archief- en literatuurstudie die erachter schuil ging, de scherpe analyse, en ten slotte, de fraaie stijl waarin deze familiegeschiedenis vervolgens is opgeschreven.’ Jury ASCH (Amsterdam School of Culture and History) dissertatieprijs 2015