Samen met Hinke Piersma voerde Jaap de redactie over een bundel met artikelen waarin NIOD-medewerkers schreven over oorlogshelden.

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd het verzet in Nederland opgehemeld. Later won de overtuiging terrein dat het land in oorlogstijd voornamelijk werd bewoond door collaborateurs en meelopers. Deze nieuwe mythe is even aanvechtbaar als de oude. Hoewel Nederlanders zich allerminst massaal verzetten, bestonden er wel degelijk mensen die zich moedig gedroegen. Wie waren deze ‘helden’? En hoe kwamen zij tot hun keuzes?

In Moedige mensen presenteren medewerkers van het NIOD hun binnen- en buitenlandse oorlogshelden, als tegenwicht tegen de moderne neiging tot minimalisering van het verzet.